SSS

Sıkça Sorulan Sorular


İş ailesi ve kademe modeli, benzer yeteneklere, sorumluluklara ve fonksiyonlara sahip iş pozisyonlarını gruplama yöntemidir. Bu model, organizasyonun daha yapılandırılmış, ölçeklenebilir ve yönetilebilir olmasını sağlar.

Eriş Danışmanlık olarak, çalışanın haklarına saygı duyarak, açık ve şeffaf bir iletişim kurarak ve tüm yasal yükümlülükleri yerine getirerek bu süreci etik bir şekilde yönetmenize yardımcı oluyoruz.

Kariyer ve gelişim planı, çalışanların profesyonel hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur, motivasyonlarını artırır ve yeteneklerini en üst düzeye çıkarmalarını sağlar. Bu da şirketin genel başarısına olumlu bir katkı sağlar.

Kurum kültürü ve değerleri, bir şirketin kimliğini, çalışma şeklini ve dış dünyaya nasıl tepki verdiğini belirler. Aynı zamanda, çalışanların bir şirkette neden ve nasıl çalıştıklarının temel nedenidir. Bu değerler, şirketin hedeflerine ulaşmasında kritik bir role sahiptir.

Sürdürülebilir performans kültürü, organizasyonun hedeflerine ulaşmasını destekleyen, çalışan motivasyonunu artıran ve sürekli başarıyı teşvik eden bir ortamın oluşturulmasıdır.

Paket, şirketin bütçesine, piyasa koşullarına, çalışanların beklentilerine ve benzer sektördeki diğer şirketlerin uygulamalarına göre belirlenir. Aynı zamanda, şirketin hedefleri ve stratejisi de bu süreçte dikkate alınır.

Doğru performans yönetimi sistemi, organizasyonunuzun ihtiyaçlarına, sektörünüze ve çalışanlarınızın beklentilerine uygun olarak tasarlanır. Bu süreçte şirketin hedefleri, değerleri ve vizyonu dikkate alınarak özel bir model oluşturulur.

İş ailesi ve kademe yapısının oluşturulması, pozisyonların net bir şekilde tanımlanmasını, çalışanların kariyer yollarını daha iyi görmelerini, ücret ve yan haklar sistemlerinin daha adil ve şeffaf olmasını sağlar. Aynı zamanda, şirketlerin işe alım, terfi ve eğitim süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.

İşten ayrılma süreci, doğru yönetilmediğinde çalışanlarda endişe, stres ve belirsizlik yaratabilir. Ancak, sürecin açık, adil ve saygılı bir şekilde yönetilmesi, bu olumsuz etkileri en aza indirebilir.

Kariyer planlama modelini şeffaf hale getirmek için, modelin tüm detayları çalışanlarla paylaşılmalı, eğitimler ve bilgilendirme oturumları düzenlenmeli ve çalışanların soruları ve geri bildirimleri aktif olarak alınmalıdır.

Mesaj gönder
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim?