Kurum Kültürü ve Değerlerin Belirlenmesi

Kurum Kültürü ve Değerlerin Belirlenmesi için oluşturulmuş kategoridir.

Kurum değerlerini entegre etmek için, bu değerleri tüm iş süreçlerine, eğitimlere, iletişim stratejilerine ve performans değerlendirme sistemlerine dahil etmek gerekmektedir.

Kurum kültürünü belirlemek için öncelikle şirketin misyonu, vizyonu ve değerleri gözden geçirilir. Ardından çalışanların beklentileri, deneyimleri ve geri bildirimleri dikkate alınarak bir kültür profili oluşturulur.

Kurum kültürü ve değerleri, bir şirketin kimliğini, çalışma şeklini ve dış dünyaya nasıl tepki verdiğini belirler. Aynı zamanda, çalışanların bir şirkette neden ve nasıl çalıştıklarının temel nedenidir. Bu değerler, şirketin hedeflerine ulaşmasında kritik bir role sahiptir.

Mesaj gönder
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim?